Sale!

מאורי אש ב”כ

החשמל בהלכה

רבי שלמה זלמן אויערבך זצ”ל
חקרי הלכות, חידושים וביאורים והתפתחויות החשמל לדורותיו והלכותיהם למעשה בזמננו.

המחיר המקורי היה: ₪105.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪90.00.