Sale!

מילואים ותיקונים לספר מאורי אש השלם

מילואים ותיקונים לספר מאורי אש השלם מהדורת תש”ע

המילואים והתיקונים שנוספו במהדורת תשפ”ד

יוצאים בזאת בכרך נפרד לתועלת אלו שרכשו את מהדורת תש”ע

וכוללים בתוכם מפתחות ואינדקס לחלק המילואים.

המחיר המקורי היה: ₪35.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪30.00.