Sale!

צפנת פענח הלכות אסורי ביאה ח”א

רבי יוסף ראזין זצ“ל
הוצאת מכון ירושלים
כולל מקורות וציונים השלמות והרחבת הדברים מתוך חבוריו
ותשובות של רבינו המחבר.
נערך על ידי הרב אברהם בן שמעון

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪47.00.