Sale!

עבודת ישראל עהת ומועדים

המגיד הקדוש מקאזניץ
ספרו הקדוש של רבינו עם ביאור “פתילת ישראל” שעיקרו
ממה שנתבאר בספריו האחרים של רבינו.
על התורה בתוספת הספרים ”יקר מפז“, ”ליקוטי חומש“
ו”שארית ישראל“ – ביאורים על המדרש רבה.
על המועדים בתוספת הספרים ”שארית ישראל“ – חמש מגילות
ו”גבורות ישראל“ – פסח.

המחיר המקורי היה: ₪58.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪48.00.