Sale!

משנה ברורה אור המזרח שבת חלק א’ סי’ רמב-רפא

הוצאת מכון ירושלים
ספר משנה ברורה עם דברי גדולי הפוסקים חכמי המזרח
אשר הוסיפו על דברי המשנ“ב או שהכריעו שונה מדעתו,
עם פסקיהם בדברים המעשיים המצויים בזמננו,
ובתוספת לרוץ אורח מפתח מפורט לדברי השו“ע והמשנ“ב.

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪49.00.