Sale!

מעדני מלך גיטין

מכון שלמה אומן
רבי אריה ליב עטלינגר זצ“ל
חידושים וביאורים על מסכת גיטין
מאת רבי אריה לייב עטלינגר זצ“ל
אחיו ותלמידו של רבי יעקב עטלינגר זצ“ל בעל ”ערוך לנר“.
מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות.

המחיר המקורי היה: ₪68.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.