Sale!

פירוש רבינו אליקים עמ”ס יומא

פירושים וביאורים עמ”ס
יומא מאחד מגדולי רבותינו
הראשונים, יו”ל מחדש ע”פ
כת”י עם הערות וציונים,
ביאורים ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪70.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪55.00.