Sale!

תהילים פרד”ס אור החיים גדול

הוצאת מכון אורות קדם
ליקוטים יקרים מאירים כספירים ביאורים נפלאים
וחידושים מתוקים על סדר ספר תהלים מלשונו הזהב של
רבנו האור החיים הקדוש מלוקט מספריו, חיבוריו וכתבי תלמידיו.

המחיר המקורי היה: ₪41.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪31.00.