Sale!

ספר מצוות קטן כרך ראשון א-קנא

מהדורה חדשה ע”פ כת”י ודפוסים, כולל הבחנה מדוייקת בין נוסח הסמ”ק להגהות ר”פ ושאר ההגהות, עם מבוא, מקורות, ביאורים, ציונים, ילקוט שינויי נוסחאות ונספחים

המחיר המקורי היה: ₪82.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪62.00.