Sale!

כהונת עולם ריבית

רבי משה הכהן
מגדולי קושטא ספר מקיף ויסודי ביותר על הלכות ריבית לפי סדר הטור והבית יוסף. ובו אלפי ביאורים וחידושים בהלכות אלו. מהדורה מחודשת ומושלמת בתוספת אלפי ביאורים וציונים מקיפים מכל ספרי הפוסקים בהלכות ריבית. בתוספת מראי מקומות, כותרות משנה ומפתחות מורחבות.

המחיר המקורי היה: ₪88.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.