Sale!

ערוך לנר עמ”ס כריתות

רבי יעקב יוקב עטטלינגר זצ”ל חידושים וביאורים על הש”ס.
יו”ל ע”פ דפוס ראשון, עם מראי
מקומות, מקבילות, ציונים והערות.

המחיר המקורי היה: ₪90.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪67.00.