Sale!

אוצר הפוסקים קכ”ט ד’ כרכים גדול

סימן קכט – שמות גיטין
כינוס וסיכום תמצית דברי הפוסקים וספרי השו”ת הלכה ומעשה לפי סדר השולחן ערוך בענינים המסובכים של שמות גיטין.

המחיר המקורי היה: ₪236.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪70.00.