Sale!

צרור החיים ר’ חיים מטודילה זצ”ל

רבינו חיים מטודילה זצ”ל
פסקי הלכה בעניני ברכות
ותפילה, שבת ומועדים, יו”ל מחדש
ע”פ כתבי יד בתיקון אלפי שיבושים
והשמטות, עם הערות ציונים ומקבילות,
בתוספת פרקי מבוא מילואים
ונספחים. וחונה עליו ספר הדרש,
המופיע לראשונה מכתי”ק של רבינו.

המחיר המקורי היה: ₪98.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪75.00.