Sale!

דרשות אהבת עולם

רבי שלמה אלגאזי דרשות וביאורים נפלאים מיוסדים על ג’ החלקים של תורה עבודה וגמילות חסדים. מהדורה מחודשת ומושלמת, אלפי ציונים ומראי מקומות, הערות וביאורים. בהדגשת כל הפסוקים ומאמרי חז”ל שרבינו מבארם, והוספת כותרות משנה.
ומפתחות מורחבות. השני בסדרה של ‘כל כתבי רבי שלמה אלגזי’.

המחיר המקורי היה: ₪104.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪78.00.