Sale!

ט”ז וש”ך השלם הל’ נדה

הרב יוסף וינמאן
ספר טורי זהב וספר שפתי כהן ועליהם מחובר ספר כור לזהב וספר שפתי חכמים, נערך ע”י הרב יוסף וויינמאן מחבר ספרי ליקוטי מגדים על פרי מגדים.

המחיר המקורי היה: ₪112.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪84.00.