Sale!

אוצר הסת”ם – סתמא לשמה

הגה”צ רבי נפתלי צבי ראטטענבערג שליט”א
חלק א‘: אוצר הספרים להלכות סת”ם של כל דברי רבותינו הראשונים והאחרונים ערוכים מחדש לפי סדר אותיות הא‘ב‘ בליווי מאות ציורים של כל סוגי האותיות ע”פ כתב אשכנז / אריז”ל / ספרדים.
חלק ב‘: ליבון הסוגיות בענייני סת“ם עם חידושים ביאורים ופסקים והלכה למעשה.

המחיר המקורי היה: ₪140.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪105.00.