Sale!

חידושי רבי דב לנדאו ברכות פסחים סוכה

ראש ישיבת סלבודקא

מכת”י מרן הגאון רבי דוב לנדו שליט”א

כולל: סימנים בביאור הסוגיות, חידושים על סדר הדף,מלאים בידיעות מכל מרחבי התורה. עד כה הופיעו 10 כרכים:
זרעים
שבת עירובין
יבמות
כתובות נדרים
גיטין קידושין

המחיר המקורי היה: ₪42.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪32.00.