Sale!

אבני נזר על התורה ב’ כרכים

דברי תורה בנגלה ובחסידות מכת”י
של הרה”ק רבי אברהם מסוכטשוב זי”ע
וגם מלוקט מספרי בית סוכטשוב
כולל אלפי מ”מ הערות והגהות.

המחיר המקורי היה: ₪152.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪114.00.