Sale!

דרשות מהרי”ט צפנת פענח ב’ כרכים

רבי יוסף מטראני
בעל שו”ת מהרי”ט
ביאורים ודרושים נפלאים על התורה בשילוב ביאורי סוגיות.
מהדורה מחודשת ומושלמת, אלפי ציונים ומראי מקומות, הערות וביאורים. בהדגשת כל הפסוקים ומאמרי חז”ל שרבינו מבארם, והוספת כותרת משנה. מפתחות מורחבות. ומבוא נרחב לתולדות ושיטת המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪172.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪129.00.