Sale!

מטה עוז + פיסת בר

חידושים וביאורים ע”ס
קדשים. מופיע לראשונה
מכת”י, בתוספת ציונים
ומקורות, ביאורים והערות.

המחיר המקורי היה: ₪188.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪130.00.