Sale!

שו”ת בית יצחק ב”כ

שאלות ותשובות בעניני
או”ח, יו”ל במהדורה מתוקנת
ומפוארת, עם אלפי תיקונים
ותוספות, ציונים, מקורות
והערות, השלמות וליקוטים,
מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪210.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪159.00.