Sale!

מילים של הלכה ד’ כרכים

רבי יקותיאל זלמן גראוס שליט”א
יצירה חדשנית ומופלאה ביותר של
ביאורי והגדרות אלפי מילים וביטויים בכל מרחבי התלמוד שבפירושיהן הנכון תלויים אלפי הלכות הנוגעים גם למעשה.
עבודה עצומה של רבות בשנים בהיקף מבהיל של אלפי מקורות מהמון ספרים, מסודר באופן נפלא ושימושי ביותר. ומצורף כמה קונטריסים נפלאים ביסודי שרשי מילים. ובתוספת מפתח רחב של כל הענינים.

המחיר המקורי היה: ₪341.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪256.00.