Sale!

הלכה למעשה נידה

הרב אליעזר דוד שפירא שליט“א
הלכות פסוקות והנהגות בדיני נדה וטהרה מפי הרב
אליעזר דוד שפירא שליט”א רב קהילת צאנז בבני ברק
מהדורה חדשה עם הוספות מרובות

המחיר המקורי היה: ₪50.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪43.00.