Sale!

מנחת שלמה ב”מ ב פרקים המפקיד – זהב

מכון אוצרות שלמה
ביאורים וחידושים על הש“ס
מאת מרן מוהר“ר שלמה זלמן אויערבאך זלל“הה
ערוכים ומסודרים ע“פ כתב ידו אשר השאיר אחריו ברכה.

המחיר המקורי היה: ₪65.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪56.00.