Sale!

מנחת שלמה ב”ק א’ פרק ארבע אבות

מכון אוצרות שלמה
ביאורים וחידושים על הש“ס
מאת מרן מוהר“ר שלמה זלמן אויערבאך זלל“הה
ערוכים ומסודרים ע“פ כתב ידו אשר השאיר אחריו ברכה.

המחיר המקורי היה: ₪55.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪47.00.