Sale!

לחיות כהלכה

מאות הלכות מצויות שאינן ידועות,מופיעות בדרך של שאלה ותשובה, עם הערות והוספות כדי שיהיה דבר השלם.
הספר נכתב לכל העדות כאשר במקום שיש הבדל בהלכה לספרדים, הדבר הובא בהערות.

המחיר המקורי היה: ₪25.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪19.00.