Sale!

מטה משה – קטן

רבי משה מת מגדולי תלמידי המהרש”ל, ספר יסודי במנהגי ישראל בתוספת הערות וביאורים ופענוח מקורותיו כולל כותרות צד לכל הלכה, ונוסף עליו הספרים הנדירים “מנהגי מהרש”ל”, “סולת נקיה”, ושיר על כל התרי”ג מצוות עם ביאור.

המחיר המקורי היה: ₪69.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪59.00.