Sale!

מטה עוז

רבי יעקב שמשון שבתי
סיניגאליא זצ”ל

חידושים וביאורים ע”ס קדשים. מופיע
לראשונה מכת”י, בתוספת ציונים
ומקורות, ביאורים והערות.

המחיר המקורי היה: ₪94.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪80.00.