Sale!

מיקבץ ענינים עמ”ס מכות

הוצאת מכון נחלת צבי רבי יהודה לייב מהאניפאלי זצ“ל מבני היכלא של רבינו המגיד הגדול ממעזריטש זי“ע נסדר ונערך מחדש באותיות ברורות ומאירות עינים, נוספו מראי מקומות מתנ“ך, ש“ס, מדרשי חז“ל, זוה“ק, ספרי האריז“ל וגוריו ומפתחות מפורטים.

המחיר המקורי היה: ₪25.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪22.00.