Sale!

מי טל ב”מ פרק המפקיד חלק ב’

הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון חידושים וביאורים, עיונים ובירורי סוגיות ארבעה עשר כרכים
•?פסחים-אור לארבעה עשר ב”כ
•?פסחים-כל שעה
•?כתובות-אלו נערות
•?גיטין-השולח
•?קידושין ב”כ
•?ב”ק-מרובה ב”כ
•?ב”מ-המפקיד ב”כ
•?ב”ב-חזקת הבתים
•?ב”ב-יש נוחלין
•?עניני בכורות

המחיר המקורי היה: ₪44.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪25.00.