Sale!

מי טל עניני בכורות

הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון חידושים וביאורים, עיונים ובירורי סוגיות ארבעה עשר כרכים
•פסחים-אור לארבעה עשר ב”כ
•פסחים-כל שעה
•כתובות-אלו נערות
•גיטין-השולח
•קידושין ב”כ
•ב”ק-מרובה ב”כ
•ב”מ-המפקיד ב”כ
•ב”ב-חזקת הבתים
•ב”ב-יש נוחלין
•עניני בכורות

המחיר המקורי היה: ₪44.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪38.00.