Sale!

מי טל – צד

הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון חידושים וביאורים, עיונים ובירורי סוגיות ארבעה עשר כרכים •?פסחים-אור לארבעה עשר ב”כ •?פסחים-כל שעה •?כתובות-אלו נערות •?גיטין-השולח •?קידושין ב”כ •?ב”ק-מרובה ב”כ •?ב”מ-המפקיד ב”כ •?ב”ב-חזקת הבתים •?ב”ב-יש נוחלין •?עניני בכורות

המחיר המקורי היה: ₪44.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪38.00.