Sale!

מכילתא דרשב”י

להתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי מהדורה מחודשת ומנוקדת עפ”י דפו”ר והשלמות מכת”י עם ביאורים ופירושים. בתוספת כל המראי מקומות, מבואות ומפתחות, תשובות והערות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪58.00.