Sale!

מלבושי מרדכי הלכות יחוד – מהדורה חדשה

הרב מרדכי גלבר הלכות יחוד עפ“י פסקי מרן רבינו בעל ה“שבט הלוי“ זצוק”ל. מהדורה חדשה מורחבת ומתוקנת,

המחיר המקורי היה: ₪40.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪34.00.