Sale!

ממעונות אריות ב’ כרכים

פורמט גדול בו נקבצו ובאו אוצר גדול מאוד של פיוטים שירים ותפלות וקינות וזמירות לזמני ומועדי השנה ומאורעות שונות נדירות ביותר, שנתחברו על ידי גאוני ומאורי הדורות אשר בפולין ואשכנז בשנות הש‘ והת‘ ובחלקם גדול עם פירושיהם. מהדורה מפוארת ביותר בתוספות עיבוד מושלם ניקוד מלא מבואות ותולדות המחברים ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪241.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪205.00.