Sale!

מנחת חינוך בשולי המנחה – מוסך השבת

על מצוות השבת , מהדורת הפאר אשר כבשה את ליבותיהם של לומדי ואוהבי התורה בכל רחבי תבל, ופתחה לרווחה את שערי המנ”ח בפני כל הלומדים.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.