Sale!

מנחת משה ב”כ

רבי משה נחום ירושלימסקי זצ”ל שאלות ותשובות בענינים שונים מאת הגרמ”נ זצ”ל מגדולי גאוני פולין. יו”ל במהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות והשלמות רבות מכת”י המחבר וגדולי דורו, הערות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪176.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪150.00.