Sale!

מנחת סולת ג’ כרכים

רבי דוד צבי זעהמאן זצ”ל הי”ד חידושים וביאורים,מערכות ופלפולים על ספר החינוך, מצוות א-רסא, מאת הגאון אב”ד דוקלא זצ”ל. מופיע בעריכה חדשה ומדוקדקת, עם הוספות והשלמות, ציונים מראי מקומות והערות, מבוא ומפתחות

המחיר המקורי היה: ₪270.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪198.00.