Sale!

מנחת עני ג’ כרכים

הוצאת מכון ירושלים
רבי יוסף דוד זינצהיים זצ”ל
מחבר ספרי יד דוד על הש”ס ועוד.
חדושי סוגיות וביאורים, כללים בתלמוד ובהלכה
יו”ל לראשונה מכת”י רבנו המחבר, בתוספת ציונים,
מקורות והערות, נספחים מבוא מקיף ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪215.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪183.00.