Sale!

מסילת ישרים השלם

ספר מסילת ישרים השלם במהדורה חדשה עם הערות נרחבות בחקר מקורותיו של החיבור ובסימוכין לדברי הרמב“ם ובחלקים ההלכתיים שבחיבור. ובנוסף קונטרס בין המסילות להשוואה בין סדר הויכוח לסדר הפרקים.

המחיר המקורי היה: ₪82.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪70.00.