Sale!

מסכת אבות לרבנו יוסף יעבץ

פירוש מסכת אבות לחסיד רבי יוסף יעבץ ממגורשי ספרד

מהדורה חדשה ומתוקנת
על פי כתבי היד ודפו”ר
עם הגהות וציונים ומבוא ונספחים.

המחיר המקורי היה: ₪68.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪58.00.