Sale!

מעשה נמשך

רבי משה קוטקס
ספר נפלא מאוד המקיף לראשונה כל יסודי ופרטי החזקת גוף או חפץ בהתמדה בשבת

ועוד אם נחשב למעשה מחודש, עם הרבה שאלות הנוגעות למעשה,

עם הרבה תשובות חדשות מגדולי הדור.

המחיר המקורי היה: ₪88.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪75.00.