Sale!

מעשי למלך הלכות בית הבחירה ב’ כרכים

מאת רבי ישעיה זילבערשטיין זצוק“ל אב“ד ור“מ וואיטצען ערוך מוגה ומסודר מחדש ע“י כולל ”מעשי למלך“.

המחיר המקורי היה: ₪115.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪98.00.