Sale!

מעשי למלך הלכות כלי המקדש

מאת רבי ישעיה זילבערשטיין זצוק“ל
אב“ד ור“מ וואיטצען
ערוך מוגה ומסודר מחדש ע“י כולל ”מעשי למלך“.

המחיר המקורי היה: ₪60.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.