Sale!

מקור חיים מהדורה חדשה סט ב’ כרכים

רבי יאיר חיים בכרך זצ”ל ביאורו הגדול של רבינו לשלחן ערוך אורח חיים. יו”ל לראשונה מכתי”ק עם ציונים ומקורות הערות והארות.

המחיר המקורי היה: ₪149.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪110.00.