Sale!

משאת משה סט ה’ כרכים

רבי משה חברוני זצ”ל סדרת שיעוריו, חידושיו וביאוריו של הגאון ראש ישיבת חברון זצ”ל. יוצא לאור מחדש עם תיקונים וכותרות, מראי מקומות והערות ומפתחות מפורטים.

המחיר המקורי היה: ₪400.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪199.00.