Sale!

משיבת נפש עה”ת

רבינו יוחנן לוריא זצ”ל חידושים וביאורים על התורה מאת הגאון המחבר מגדולי חכמי אשכנז. מופיע לראשונה מכת”י, עם ציונים, מקורות והערות, מפתחות ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪55.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪47.00.