Sale!

משכן שלום בעניני אבהע”ז וחו”מ

הרב שלום הלוי סגל הספר היסודי והמקיף ביותר על הלכות נזקי שכנים שקנה שביתה בעולם התורה והרבנות, וכל הדיינים והבוררים לא זזו ידיהם מהספר הזה בנושאים אלו. כרך שני: תשובות ומערכות נפלאות בעניני אבן העזר וחושן משפט.

המחיר המקורי היה: ₪56.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪48.00.