Sale!

משכן שלום חלק ד’ עניני ריבית

רבי שלום מרדכי סגל
אב”ד בבי”ד הגר”נ קרליץ וראש כולל ‘אוהל יונתן’
ספר המקיף בבהירות וביסודיות כל הלכות רבית ביסודם ובשרשיהם בשו”ע חו”מ, והרבה פרטי הלכות. מפתחות מורחבות.

המחיר המקורי היה: ₪100.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪85.00.