Sale!

משכן שלום תשובות ומערכות בעניני חו”מ

הרב שלום הלוי סגל הספר היסודי והמקיף ביותר על הלכות נזקי שכנים שקנה שביתה בעולם התורה והרבנות, וכל הדיינים והבוררים לא זזו ידיהם מהספר הזה בנושאים אלו. כרך שלישי: תשובות ומערכות בעניני חושן משפט.

המחיר המקורי היה: ₪92.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪69.00.